Επικοινωνία

Για να επιλύσετε τυχών απορίες σας ή για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα μεταπτυχιακά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Unicert ή με το πλησιέστερο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο.Φόρμα επικοινωνίας