Αθήνα

Smart Studies
Τοπικός Αντιπρόσωπος Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα

Στρ/χου Καραϊσκάκη 62
Εμπορικό Κέντρο Χαϊδαρίου, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5319669